HP Cell Regation Serum III

Polinukleotid bioreparasiyası üçün preparat

Təsviri

HP Cell Regation Serum III ağardıcı, bərpaedici və nəmləndirici təsir göstərir. Güclü antioksidanlar glütation və traneksam turşusu, üzün tonunu bərabərləşdirir, piqmentin bərabər paylanmasına kömək edir. Polinukleotidlər fibroblastların fizioloji reparasiyası və böyüməsini, kollagenin, elastinin sintezini stimullaşdırır, melanin istehsalını normallaşdırır. Dərinin tonusunu və turgorunu artırır, tonu bərabərləşdirir, şışkinliyi azaldır. Güclü antioksidant təsir ilə dəri baryerini gücləndirir.

 

Təsviri:
Polinukleotid biorepasiya üçün preparat. İnyeksiyalar üçün bio dağılan steril rəngsiz şəffaf maye.

 

Tərkibi:

  • Traneksam turşusu 0.5%
  • Hialuron turşusu 0.5%
  • PDRN (Polydeoxyribonucleotid) 0.7%
  • Qlütation 5.0%
  • Su 93.3%

 

Təsir mexanizmi və prinsipi:
• hüceyrənin DNT strukturunda zədələnmiş fibroblastların birbaşa bərpası başlayır. Bunun sayəsində dəri hüceyrələrinin bioreparasiya prosesləri aktivləşir;
• neokollagen / kollagen miqdarı artır, onun formalaşması sürətlənir və beləliklə dəqiq karkas, ekstrasellülar matris yaranır;
• preparatın aydin iltihabəleyji təsiri görünür;
• antiradikal, antioksidant aktivlik qeyd olunur;
• yüksək nəmlınmə yaranır;
• effektiv ağarma qeyd olunur, melanogenez proseslərinin normallaşması səbəbindən piqmentasiyanın aradan qaldırılması baş verir;
• Optimallaşma, dərinin immun müdafiəsini və yerli immuniteti gücləndir.

Kompleksdə bütün bunlar güclü, nəzərəçarpan anti-age effekt verir.
Tövsiyə olunan kurs: 2 həftəlik intervalla 3-5 prosedur.

Sertifikat


İstifadə Protokolu

Göstərişləri:
Hər hansı etiologiyalı piqmentasiya
dərinin foto yaşlanmasının profilaktikası
dəri yaşlanmasının hər bir morfo tipi üçün dərinin yaş dəyişikliklərinin profilaktikası
plastic əməliyyatlarından
kimyəvi pilinqdən
mexaniki və lazer dermabraziyasından (piqment yaranmasının yüksək riski halında)
postaknedən,piqmentasiya ilə birgə atrofik çapıqlardan sonra bərpa

 

Təsiri:
HP Cell Regation Serum III güclü ağardıcı, bərpaedici və nəmləndirici effeki təmin edir. Güclü antioksidantlar qlütation və traneksam turşusu, üzün tonunu normalaşdırır, piqmentin bərabər paylanmasına imkan yaradır. Polinukleotidlər fibroplastların artımını və fizioloji reparasiyasını təmin edir, kollagenin və elastinin sintezini stimullaşdırır, melaninin sintezini normallaşdırır. Preparat dərinin tonusunu və turqorunu artırır, tonunu bərabərləşdirir, şişkinliyi azaldır. Güclü antioksidant təsirin hesabına dəri baryerini gücləndirir.

 

Əks göstərişləri:
Bu preparatı aşağıda göstərilmiş hallarda tətbiq etmək olmaz:
• pasiyentin müalicə edən həkimi ilə əvvəlcədən konsultasiya olmadan qanın laxtalanmasının pozulmaları ilə pasiyentlərə və trombolitik vasitələri və antikoaqulyantları qəbul edən pasiyentlərə.
• hipertrofik çapıqların yaranmasına meyilli pasiyentlərə.
• autoimmun xəstəlikləri tarixi ilə və ya hal‐hazırda immunoterapiyadan keçənlərə.
• qialuron turşusuna qarşı yüksək həssaslıq.
• hamilə və döşlə yedizdirən qadınlara.
• 18 yaşdan cavan pasiyentlərə.
• pasiyentin bədəninin digər istehsalçıların inyeksiya tipli implantları, həmçinin qeyri inyeksiya tipli implantları olduğu hissələrə daxil etmək olmaz.
• pasiyentin bədəninin dəri iltihabi dəyişiklikləri və / və ya yoluxucu proseslər (məsələn akne, herpes və s.) olduğu hissələrə daxil etmək tövsiyə edilmir.
• lazer terapiyası, dərinin kimyəvi pilinqi/qatın soyulması və ya dermabraziya ilə birgə.

 

Tətbiq üsulu:
Preparatın tətbiqindən əvvəl hazırlanması
• Preparatın tətbiqindən əvvəl həkim preparatın istifadə edilməsi üçün pasiyentin xəstəlik tarixi ilə tanış olmalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl pasiyent prosedurun gedişiylə tanış edilmiş olmalıdır və preparatın tətbiqindən sonra yarana biləcəyi potensial əlavə təsirlər haqqında həkimdən kifayət qədər məlumat almalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın qablaşdırmasını hər hansı görülən qüsurlara və ya zədələrə yoxlamağa məcburidir. Bu cür qüsurların və ya zədələrin üzə çıxardılması halında preparatı istifadə etmək qadağandır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın yararlıq müddətini yoxlamaq məcburidir.
• Preparatın tətbiqinə yalnız üz həcminin inyeksiyalı bərpası metodikası üzrə xüsusi təhsil almış və təlimləri keçmiş həkimlər buraxılmış ola bilərlər

HP Cell Regation Serum III iltihab əlamətlərisiz və əvvəlcədən dezinfeksiya edən məhlulla sterilizasiya edilmiş sağlam dəriyə daxil edilməlidir. Daxil edilmə metodikası preparatın müvəffəqiyyətli tətbiqi üçün son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Preparatın inyeksiyası yerindən mümkün yerdəyişməsinə imkan verməmək üçün, inyeksiyadan sonra pasiyentə bir neçə gün preparatın tətbiq edildiyi yeri masaj etməməyi məsləhət görün. İnyeksiyadan əvvəl preparatın tətbiqinin yerini diqqətlə dezinfeksiya etmək lazımdır. Daxil edilən preparatın miqdarı korreksiya ediləcəyi qırışın xarakterindən və ya dərinliyindən asılıdır. İnyeksiyadan sonra həkim preparatın bərabər paylaşmasının təminatı üçün dərini biraz masaj edə bilər.

 

Xəbərdarlıqlar:
Şprisləri təkrar istifadə etməyin; şprisin keyfiyyətinə və sterilliyinə yalnız istehsalçının zədələnməmiş qablaşdırmasında zəmanət verilirir. Şprislərin təkrar istifadəsi qadağandır və pasiyentin və məhsuldan istifadə edənlərə infeksiyalanma təhlükəsini yaradır. İstifadə edilmiş şprislərin təkrar sterilləşdirməsi qadağandır. İstifadə edilmiş iynəni xüsusi konteynerdə utilləşdirin.
Həssas dəri yerli keyləşdirici vasitəylə qabaqcadan inyeksiyaya hazırlamış ola bilər. Pasiyentlərə inyeksiyadan sonra 12 saat boyunca kosmetikadan istifadə etmək olmaz, həmçinin UF günəş şüasının və digər UF mənbələrin təsirindən çəkinməyə tövsiyə edilir. Preparatın inyeksiyasından sonra bir həftə ərzində saunalara, hamalara getmə tövsiyə edilmir.

 

İstifadə zamanı ehtiyat tədbirləri
• Bu məhsul yalnız dəridaxili inyeksiyalar üçün istifadə olunmalıdır.
• Bu məhsul qan damarlarına daxil edilməməlidir – bu anqiostenozu, işemiyanı, toxunmaların nekrozunu və s. doğura bilər.
• Əgər preparatın tətbiqindən sonra dəri solğundursa, inyeksiyanı dərhal dayandırmaq lazımdır. Prosedurdan keçmiş dəri sahələrini dərinin normal rənginin
qayıtmasına kimi masaj etmək lazımdır.

FOTOPROTOKOL

Yanaqlar: İnyeksiyalar çənə xəttindən başlayaraq, yuxarı, yanaq xəttinə dogru vurulur.

Alın nahiyyəsi: İnyeksiyalar əvvəl burun körpüsü və qaşlar arası zonalara, sonra isə, alının orta hissəsinə vurulur.

Göz ətrafı: İnyeksiyalar qırışlara, burun tərəfdən başlayaraq, yanaq xətti istiqamәtindә vurulur.

 

Hər inyeksiyanın dozası: 0,2‐0,3 ml/cc
İstifadə edilən iynə: 30 G‐40 G
İnyeksiyanın dərinliyi: 2 mm, dermanın alt qatına. İnyeksiyalar arası interval: ~ 1 sm
Proserudların sayı və tezliyi: 3‐4 həftə intervalı ilə, 3‐5 seans. Prosedur başa atdıqdan sonra, Centilla Cream istifade edin.

 

Saxlama şərtləri: 2‐30 °С temperaturda orijinal qablaşdırmada quru yerdə saxlanılmalıdır. İşığın və istiliyin təsirindən qorumaq, dondurmamaq, ehtiyatlılıqla istifadə etmək.

İstifadə müddəti: Açılmayıbsa ‐ 2 il, açıldıqdan sonra ‐ 7 gün ərzində istifadə edin.

Buraxılış forması: 5 hermetik bağlı, hər biri 3 ml həcmində preparat ilə dolu ampulalar karton qutuya qablaşdırılır.