Şeyx Şamil 11/16, Bakı
info@bes.az

Volomis Soft

TƏYİNATI:
• kiçik qırışların korreksiyası;
• dəri büküşlərinin korreksiyası;
• dodaq konturunun modelləşdirilməsi;
• perioral nahiyənin möhkəmləndirilməsi;
• boyun və dekoltenin möhkəmləndirilməsi;
• gözətrafı qırışların düzəldilməsi;


VOLOMİS SOFTTEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
HT gelinin sıxlığı18 mg/ml
Hissəciklərin ölçüsü100~200 um
HT-un molekular çəkisi1.0 MDa
PH5.5~8.5
Özlülüyü6,000~12,999 CP
İstifadə olunan iynə27G