Şeyx Şamil 11/16, Bakı
info@bes.az

HP Cell Regation Skin Booster Serum II

Tərkibindəki PDRN görə, HP Cell Regation Skinbooster Serum II dərinin bərpasını aktivləşdirir, kollagen və elastinin sintezini stimulyasiya edir. Dərman yaşla əlaqəli dəri dəyişikliklərini aradan qaldırır, dəri tonusunu və turgorunu artırır. Aqressiv kosmetoloji prosedurlardan sonra dərini bərpa etməyə kömək edir, yaraların sağalmasını sürətləndirir. Dərinin relyefini hamarlaşdırır, məsamələri daraldır.

 

Təsviri:
Polinukleotid biorepasiya üçün preparat. İnyeksiyalar üçün bio dağılan steril rəngsiz şəffaf maye.

 

Tərkibi:

  • PDRN (Polydeoxyribonucleotid) 1%
  • Su 99.0 %

 

Tövsiyə olunan kurs: 2 həftəlik intervalla 3-5 prosedur.

PDRN (polydeoxyribonucleotide) yaşla əlaqəli dəri dəyişikliklərini aradan qaldırır, tonus, turgor, elastikliyini artırır.
Hüceyrə cavanlaşması və dərinin regenerasiyasını, kollagen və elastinin sintezini aktivləşdirir. Polinukleotid istənilən dəri üçün effektivdir.
Dərinin relyefini hamarlaşdırır, məsamələri daraldır, çapıqları, stria və postakneləri sağaldır. Polinukleotidin 10 mq/ml yüksək konsentrasiyası mezopreparatı super effektiv edir.

Gözlərinizin qarşısında qırışlar yox olur!

Göstərişləri:
Yaşlanmanın profilaktikası
plastik əməliyyatlardan
kimyəvi pilinqlərdən
mexaniki və lazer dermabraziyasından sonra bərpa
kuperoz
piqmentasiya
postakne
atrofik çapıqlar
stria
trofik yaralar
dərinin plastik əməliyyatlara hazırlaşdırılması (fəsadların profilaktikası, nəticənin optimallaşdırmalası üçün)

 

Təsiri:
Tərkibində polinukleotidin (PDRN) olması sayəsində HP Cell Regation Skinbooster Serum II dərinin regenerasiyasını aktivləşdirir, kollagenin və elastinin sintezini stimullaşdırır. Preparatın tərkibindəki PDRN (polidezoksiribonukleotid) – dərinin qocalma dəyişiklikləri aradan qaldırır, tonusunu və elastikliyini artırır. Polinukleotid bütün növ dəri üçün effektivdir. Qırışları aradan qaldırır və yenilərin yaranmasının qarşısını alır. Həmçinin invaziv prosedurların (dermanın “mezo saplı” terapiyası, plastik əməliyyatlar, pilinqlər, lazer cilalanmaları və s.) keçirilməsi zamanı tətbiq edilir, yaraların sağalma vaxtını qısaldır. Dərinin relyefini düzəldir, məsamələ

 

Əks göstərişləri:
Bu preparatı aşağıda göstərilmiş hallarda tətbiq etmək olmaz:
• pasiyentin müalicə edən həkimi ilə əvvəlcədən konsultasiya olmadan qanın laxtalanmasının pozulmaları ilə pasiyentlərə və trombolitik vasitələri və antikoaqulyantları qəbul edən pasiyentlərə.
• hipertrofik çapıqların yaranmasına meyilli pasiyentlərə.
• autoimmun xəstəlikləri tarixi ilə və ya hal‐hazırda immunoterapiyadan keçənlərə.
• qialuron turşusuna qarşı yüksək həssaslıq.
• hamilə və döşlə yedizdirən qadınlara.
• 18 yaşdan cavan pasiyentlərə.
• pasiyentin bədəninin digər istehsalçıların inyeksiya tipli implantları, həmçinin qeyri inyeksiya tipli implantları olduğu hissələrə daxil etmək olmaz.
• pasiyentin bədəninin dəri iltihabi dəyişiklikləri və / və ya yoluxucu proseslər (məsələn akne, herpes və s.) olduğu hissələrə daxil etmək tövsiyə edilmir.
• lazer terapiyası, dərinin kimyəvi pilinqi/qatın soyulması və ya dermabraziya ilə birgə.

 

Tətbiq üsulu:
Preparatın tətbiqindən əvvəl hazırlanması
• Preparatın tətbiqindən əvvəl həkim preparatın istifadə edilməsi üçün pasiyentin xəstəlik tarixi ilə tanış olmalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl pasiyent prosedurun gedişiylə tanış edilmiş olmalıdır və preparatın tətbiqindən sonra yarana biləcəyi potensial əlavə təsirlər haqqında həkimdən kifayət qədər məlumat almalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın qablaşdırmasını hər hansı görülən qüsurlara və ya zədələrə yoxlamağa məcburidir. Bu cür qüsurların və ya zədələrin üzə çıxardılması halında preparatı istifadə etmək qadağandır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın yararlıq müddətini yoxlamaq məcburidir.
• Preparatın tətbiqinə yalnız üz həcminin inyeksiyalı bərpası metodikası üzrə xüsusi təhsil almış və təlimləri keçmiş həkimlər buraxılmış ola bilərlər

 

Preparatın daxil edilməsi üsulu:
1) 1 flakonu və iynəylə birdəfəli şprisi hazırlayın.
2) Flakonun qapağını çıxardın və şprisin köməyi ilə məhlulu çəkin.
3) İnyeksiyadan əvvəl preparatın tətbiqinin zonasını diqqətlə sterilizasiya edin.
4) Preparatı daxil edin.

HP Cell Regation SkinBooster Serum iltihab əlamətlərisiz və əvvəlcədən dezinfeksiya edən məhlulla sterilizasiya edilmiş sağlam dəriyə daxil edilməlidir. Daxil edilmə metodikası preparatın müvəffəqiyyətli tətbiqi üçün son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Preparatın inyeksiyası yerindən mümkün yerdəyişməsinə imkan verməmək üçün, inyeksiyadan sonra pasiyentə bir neçə gün preparatın tətbiq edildiyi yeri masaj etməməyi məsləhət görün. İnyeksiyadan əvvəl preparatın tətbiqinin yerini diqqətlə dezinfeksiya etmək lazımdır. Daxil edilən preparatın miqdarı korreksiya ediləcəyi qırışın xarakterindən və ya dərinliyindən asılıdır. İnyeksiyadan sonra həkim preparatın bərabər paylaşmasının təminatı üçün dərini biraz masaj edə bilər.

 

Xəbərdarlıqlar:
Şprisləri təkrar istifadə etməyin; şprisin keyfiyyətinə və sterilliyinə yalnız istehsalçının zədələnməmiş qablaşdırmasında zəmanət verilirir. Şprislərin təkrar istifadəsi qadağandır və pasiyentin və məhsuldan istifadə edənlərə infeksiyalanma təhlükəsini yaradır. İstifadə edilmiş şprislərin təkrar sterilləşdirməsi qadağandır. İstifadə edilmiş iynəni xüsusi konteynerdə utilləşdirin. Həssas dəri yerli keyləşdirici vasitəylə qabaqcadan inyeksiyaya hazırlamış ola bilər. Pasiyentlərə inyeksiyadan sonra 12 saat boyunca kosmetikadan istifadə etmək olmaz, həmçinin UF günəş şüasının və digər UF mənbələrin təsirindən çəkinməyə tövsiyə edilir. Preparatın inyeksiyasından sonra bir həftə ərzində saunalara, hamalara getmə tövsiyə edilmir.

 

İstifadə zamanı ehtiyat tədbirləri
• Bu məhsul yalnız dəridaxili inyeksiyalar üçün istifadə olunmalıdır.
• Bu məhsul qan damarlarına daxil edilməməlidir – bu anqiostenozu, işemiyanı, toxunmaların nekrozunu və s. doğura bilər.
• Əgər preparatın tətbiqindən sonra dəri solğundursa, inyeksiyanı dərhal dayandırmaq lazımdır. Prosedurdan keçmiş dəri sahələrini dərinin normal rənginin
qayıtmasına kimi masaj etmək lazımdır.

FOTOPROTOKOL

Yanaqlar: İnyeksiyalar çənə xəttindən başlayaraq, yuxarı, yanaq xəttinə dogru vurulur.

 

 

Alın nahiyyəsi: İnyeksiyalar əvvəl burun körpüsü və qaşlar arası zonalara, sonra isə, alının orta hissəsinə vurulur.

Göz ətrafı: İnyeksiyalar qırışlara, burun tərəfdən başlayaraq, yanaq xətti istiqamәtindә vurulur.

 

 

 

Hər inyeksiyanın dozası:0,2‐0,3 ml/cc
İstifadə edilən iynə:30 G‐40 G
İnyeksiyanın dərinliyi:2 mm, dermanın alt qatına. İnyeksiyalar arası interval: ~ 1 sm
Proserudların sayı və tezliyi:3‐4 həftə intervalı ilə, 3‐5 seans. Prosedur başa atdıqdan sonra, Centilla Cream istifade edin.

 

Saxlama şərtləri: 2‐30 °С temperaturda orijinal qablaşdırmada quru yerdə saxlanılmalıdır. İşığın və istiliyin təsirindən qorumaq, dondurmamaq, ehtiyatlılıqla istifadə etmək.

İstifadə müddəti: Açılmayıbsa ‐ 2 il, açıldıqdan sonra ‐ 7 gün ərzində istifadə edin.

Buraxılış forması: 5 hermetik bağlı, hər biri 3 ml həcmində preparat ilə dolu ampulalar karton qutuya qablaşdırılır.