Şeyx Şamil 11/16, Bakı
info@bes.az

REVITRANE HA10 PREMIUM

Revitrane HA10 Premium – ən mükəmməl heykəltəraş adını asanlıqla qazanan birfazalı fillerlər arasında ən son nəsl preparat! O çox şeylərə qadirdir, o cümlədən:
• burunun formasının korreksiyası;
• alnın, almacıq və yanaqların həcmi korreksiyası;
• üzün həcmi kontur plastikası;
• dərin qırışlardan azad olma.

 

Təsviri:
İnyeksiyalar üçün steril qatı elastik açıq rəngli şəffaf izotonik homogen gel imlantı.

 

Ən yüksək keyfiyyətli bu sıx gel bir sıra əlaqəli problemləri həll edərək, yeni bir üz yaratmağa imkan verir.

Ən son “3L blendinq” texnologiyasının istifadəsi sayəsində preparatın təsir müddəti 18 aya çatdırılıb!

Hialuron turşusu gelinin konsentrasiyası: 24 mq/ml.

Gelin tipi və konentrasiyası: Sabitləşdirilmiş birfazalı, ikiqat çarpaz tikilmə, 24 mq/ml.
Daxil etmə dərinliyi: Dərialtına, dərinə.
İstifadə olunan iynənin tipi: 25G

 

Göstərişləri:
Burunun formasının korreksiyası, alnın, almacıq və yanaqların həcmi korreksiyası, üzün kontur plastikası, dərin qırışlardan azad olma.

 

Əks göstərişləri:
Bu preparatı aşağıda göstərilmiş hallarda tətbiq etmək qadağandır:
• pasiyentin müalicə edən həkimi ilə əvvəlcədən konsultasiya olmadan, qan laxtalanması pozuntuları olan, habelə trombolitik vasitələri və antikoaqulyantları qəbul edən pasiyentlərə.
• hipertrofik çapıqların yaranmasına meyilli pasiyentlərə.
• autoimmun xəstəliklər tarixli ilə və ya hal‐hazırda immunoterapiya keçənlərə.
• hialuron turşusuna qarşı yüksək həssaslıq.
• hamilə və döşlə yedizdirən qadınlara.
• 18 yaşdan cavan pasiyentlərə.
• pasiyentin bədəninin digər istehsalçıların inyeksiya tipli implantları, həmçinin qeyri inyeksiya tipli implantları olduğu hissələrə daxil etmək olmaz.
• pasiyentin bədəninin dəri iltihabi dəyişiklikləri və / və ya yoluxucu proseslər (məsələn akne, herpes və s.) olduğu hissələrə daxil etmək tövsiyə edilmir.
• lazer terapiyası, dərinin kimyəvi pilinqi/qatın soyulması və ya dermabraziya ilə birgə.

 

Tətbiq üsulu:
Preparatın tətbiqindən əvvəl hazırlıq işləri
• Preparatın tətbiqindən əvvəl həkim preparatın istifadə edilməsi üçün pasiyentin xəstəlik tarixi ilə tanış olmalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl pasiyent prosedurun gedişiylə tanış edilmiş olmalıdır və preparatın tətbiqindən sonra yarana biləcəyi potensial əlavə təsirlər haqqında məlumat almalıdır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın qablaşdırmasını hər hansı görülən qüsurlara və ya zədələrə yoxlamağa məcburidir. Bu cür qüsurların və ya zədələrin üzə çıxması halında preparatı istifadə etmək qadağandır.
• Tətbiqdən əvvəl preparatın yararlıq müddəti yoxlanılmalıdırr.
• Preparatın tətbiqinə yalnız üz həcminin inyeksiyalı bərpası metodikası üzrə xüsusi təhsil almış və təlimləri keçmiş həkimlər buraxıla bilər.

 

Preparatın daxil edilməsi üsulu:
1) Qablaşdırmanı açın və hazır preparatla şprisi hazırlayın.
2) Şprisin Luer‐Lock adapterini bir əlinizdə saxlayın
3) Digər əlinizlə ucluğu ehtiyyatla saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin
4) Qoruyucu qapağı çıxardın.
3) İnyeksiyadan əvvəl preparatın tətbiqinin zonasını diqqətlə sterilizasiya edin.
4) Preparatı daxil edin.

Revitrane HA10 Premium iltihab əlamətlərisiz və əvvəlcədən dezinfeksiya edən məhlulla sterilizasiya edilmiş sağlam dəriyə daxil edilməlidir. Daxil edilmə metodikası preparatın müvəffəqiyyətli tətbiqi üçün son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Preparatın inyeksiyası yerindən mümkün yerdəyişməsinə imkan verməmək üçün, inyeksiyadan sonra pasiyentə bir neçə gün preparatın tətbiq edildiyi yeri masaj etməməyi məsləhət görün. İnyeksiyadan əvvəl preparatın tətbiqinin yerini diqqətlə dezinfeksiya etmək lazımdır.

Çatdırmanın dəstinə daxil olan iynənin köməyi ilə uyğun metodikanı tətbiq edərək preparatı yavaş‐yavaş daxil edin. Daxil edilən preparatın miqdarı korreksiya ediləcəyi qırışın xarakterindən və ya dərinliyindən asılıdır. İnyeksiyadan sonra həkim preparatın bərabər paylaşmasının təminatı üçün dərini biraz masaj edə bilər.

 

Xəbərdarlıqlar:
Şprisləri təkrar istifadə etməyin; şprisin keyfiyyətinə və sterilliyinə yalnız istehsalçının zədələnməmiş qablaşdırmasında zəmanət verilirir. Şprislərin təkrar istifadəsi
qadağandır və pasiyentin və məhsuldan istifadə edənlərə infeksiyalanma təhlükəsini yaradır. İstifadə edilmiş şprislərin təkrar sterilləşdirilməsi qadağandır. İstifadə
edilmiş iynəni xüsusi konteynerdə utilləşdirin.

Preparatı digər məhsullarla qarışdırmaq olmaz. Həssas dəri yerli keyləşdirici vasitəylə qabaqcadan inyeksiyaya hazırlamış ola bilər. Pasiyentlərə inyeksiyadan sonra 12 saat boyunca kosmetikadan istifadə etmək olmaz, həmçinin UF günəş şüasının və digər UF mənbələrin təsirindən çəkinməyə tövsiyə edilir. Preparatın inyeksiyasından sonra bir həftə ərzində saunalara, hamalara getmə tövsiyə edilmir.

 

İstifadə zamanı ehtiyat tədbirləri
• Bu məhsul yalnız dəridaxili inyeksiyalar üçün istifadə olunmalıdır.
• Bu məhsul qan damarlarına daxil edilməməlidir – bu anqiostenozu, işemiyanı, toxunmaların nekrozunu və s. doğura bilər.
• Əgər preparatın tətbiqindən sonra dəri solğundursa, inyeksiyanı dərhal dayandırmaq lazımdır. Prosedurdan keçmiş dəri sahələrini dərinin normal rənginin qayıtmasına kimi masaj etmək lazımdır.

Saxlama şərtləri: 2‐30 °С temperaturda orijinal qablaşdırmada quru yerdə saxlamaq. İşığın və istiliyin təsirindən qorumaq, dondurmamaq, ehtiyatlılıqla istifadə etmək.

Buraxılış forması: 1 istifadəyə hazır 1 ml həcmində preparat ilə doldurulmuş şpris karton qutuya qablaşdırılır.