Şeyx Şamil 11/16, Bakı
info@bes.az

Volomis Strong

Bu üz konturlarının yenidən qurulması, həcmləndirilməsi və dərin üz qırışlarının, burun-dodaq büküşlərinin və marionet xətlərinin korreksiyası üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldur.
Həmçinin almacıq və yanaqların həcminin artırılması və plastikası, çənə korreksiyası və alt çənənin konturunu artırılması məqsədilə tətbiq edilir.


VOLOMİS MEDİUMTEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
HT gelinin sıxlığı20 mg/ml
Hissəciklərin ölçüsü200~400 um
HT-un molekular çəkisi1.0 MDa
PH5.5~8.5
Özlülüyü13,000~37,999 CP
İstifadə olunan iynə27G